2024-04-23

Ny mall och lathund för långsiktig effektprognos tillgänglig för lokalnätsbolag

Ett Energiforskprojekt har i samarbete med elnätsbolag tagit fram en lathund för hur en långsiktig effektprognos kan utformas, samt en mall för insamling av data från kommuner – något som efterfrågats av branschen.

Sedan 2023 ska samtliga nätföretag i Sverige ta fram nätutvecklingsplaner där en effektprognos för behov av överföringskapacitet av produktion och användning i deras elnät ska redovisas. Det långsiktiga målet med kravet, som gäller i hela EU, är att skapa transparens vad gäller behov av flexibilitetstjänster, att underlätta integrering av förnybara energikällor och stötta en storskalig elektrifiering. Men elnätsbolagen efterfrågar stöd i det nya arbetet, speciellt mindre lokalnätsbolag med begränsade resurser att själva utveckla nya interna processer.

– I dag närmar sig nätbolag effektprognostiseringen på olika sätt, sätt som är väl anpassade för att beräkna efterfrågan utifrån hur den sett ut tidigare och bygger på många års erfarenhet och expertis. Men många av de användare som nätet ska byggas ut för, till exempel transportsektorn, vet vi mindre om. Hur mycket effekt kommer att behövas, när och under hur lång tid? För att prognoserna ska bli trovärdiga och användbara behöver branschen utveckla sina metoder för prognostisering av effekt, säger Madelene Danielzon Larsson på Energiforsk, delaktig i projektet "Effektprognoser för lokalnät".

Lathunden och mallen är utformade som dynamiska dokument tänkt att kontinuerligt uppdateras vid behov. Detta möjliggör anpassning till förändringar i regelverk samt konstruktiv återkoppling från användarna.

– Den här lathunden ger en övergripande genomgång av hur en långsiktig effektprognos kan tas fram med enkla medel men som ändå följer en best practice-metodik som tagits fram i ett branschgemensamt samarbete, säger Mikael Karlsson på Energiforsk, delaktig i projektet.

Målet med mallen och lathunden är att erbjuda svenska lokalnätsbolag en resurs som kan vägleda dem genom planeringsprocessen på ett effektivt sätt.

Ta del av lathunden och mallen här

Fakta

Lathunden och mallen har tagits fram inom Energiforskprojektet Effektprognoser för lokalnät. Projektledare har varit Madelene Danielzon Larsson och Mikael Karlsson på Energiforsk.

Företag som varit involverade är E.ON, Ellevio, Göteborg Energi, Kraftringen, Umeå Energi AB, Vattenfall Eldistribution och Öresundskraft.

Nyheter