2019-03-15

Vindkraft till havs

Behovet av el ökar i samhället och vindkraften kommer enligt alla prognoser att spela en allt större roll. Tekniken för att bygga vindkraftverk till havs utvecklas snabbt, men det finns många utmaningar. Vindforsk inbjöd i tisdags till ett seminarium för att diskutera teknik, kunskapsluckor och vad som behövs för att få flera vindkraftverk runt Sveriges kuster.

Omkring 40 personer samlades i Energiforsk lokaler för att lyssna på föredrag om pågående utvecklingsprojekt som är viktiga för vindkraftens framtid.  Hybrit, är vattenfalls och SSABs projekt för fossilfri tillverkning av stål. Det kan komma att få stor betydelse för industrins möjligheter att bidra till utsläppsmålen.

Vind till havs
Stefan Söderberg är meteorolog på DNV-GL och berättade om vindmätningar kopplat till vindkraftverk till havs. God kunskap om vindresursen är avgörande för de ekonomiska beräkningarna, och till havs är förutsättningarna att kunna använda vissa mättekniker lite annorlunda än på land eftersom luften innehåller färre partiklar än över land.

Från vindpark till land
Det finns många utmaningar kring anslutningen från vindparken till land. ABB har lång erfarenhet av detta och Peter Sandeberg berättade om sin syn på vilka tekniska lösningar som passar bäst i olika situationer.

Flytande vindkraftverk i Östersjön
Tanja Tränkle på Rise berättade om möjligheter till flytande vindkraftverk i Östersjön. Klimatet är ”snällare” i Östersjön än i Nordsjön, menar Tanja:
– Förutsättningarna vad det gäller havsdjup och vind är goda. Rent tekniskt har vi kommit långt, men vi behöver en bättre och mer flexibel tillståndsprocess. Jag efterlyser en nationell ambition för flytande vindkraft.

Långa ledtider
En slutsats av dagen var att marknaden behöver några år till på sig för att kunna finansiera havsbaserad vindkraft på intäkten från elproduktionen, men eftersom ledtiderna för etablering är så långa är det hög tid att starta förberedelsearbetet nu.

 

 

Nyheter