2020-11-16

Allt om nästa generations fjärrvärme

Fjärrvärme är en väl beprövad teknik men utvecklas ändå ständigt. Som ett led i miljö- och klimatarbetet satsar många länder i Europa nu för fullt på att bygga ut fjärrvärmen. På webbinariet The future of thermal grids den 25-26 november kommer nya innovativa lösningar att presenteras!

Utvecklingen i fjärrvärmesektorn går snabbt. En modernisering och digitalisering av befintliga nät är redan igång och det görs stora framsteg vad det gäller nästa generations fjärrvärme och fjärrkyla. Det här webbinariet fokuserar på fjärde generationens fjärrvärme, på optimering av befintliga nät, på integrering av framtida energikällor och på användningen av fjärrvärme i områden med nya, energieffektiva byggnader.

Sessioner för olika intressen
Webbinariet kommer att bestå av två parallella sessioner:
● Låg temperatur och 4/5GDH
● Modernisering och optimering av befintliga nät

Virtuellt studiebesök
Sverige ligger långt fram vad gäller utvecklingen av fjärrvärmen. I Brunnshög i Lund används till exempel överskottsvärme från världens största fjärrvärmenätverk (LTDH). Under webbinariet är det möjligt att följa med på ett virtuellt studiebesök till Brunnshög och se hela processen från produktion till användning.

Mer om webbinariet The Future of thermal grids

Nyheter