2018-10-02

NEPP har slutsatserna

Politiker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem, och nu ska politiken omsättas i praktiken. Då är det bra att programmet North European Perspectives Project, NEPP har tagit fram 30 insikter och slutsatser som är en lättläst sammanfattning av de senaste forskningsarbetena och analyserna.

Myndigheter, energiföretag, branschorganisationer, industrier och energimarknadens kunder behöver ha en ingående kunskap om vilka beslut som fattas  och vilken utveckling som politiken förväntar sig. Forskningen i NEPP är multidisciplinär och handlar om utvecklingen av energisystemen och energimarknaderna i Sverige, Norden och Europa. Målet är att ge ett helhetsperspektiv på den framtida utvecklingen  av energisystemen i tidsperspektiven 2020, 2030 och 2050.

Vi ser att nya aktörer träder in på arenan – lokal produktion får ökad betydelse, säger Stefan Montin som är projektvärd på Energiforsk.

Exempel på drivkrafter för förändringen med nya aktörer är självförsörjning och oberoende, lönsamhet, upplevd miljönytta och identitetsskapande. Det individuella engagemanget för omställningen av energisystemet ökar och flera potentiella investerare bidrar och driver på teknikutvecklingen. Insikt 20: Plast (vissa fraktioner) – en internationell Svarte Petter, som ingen vill ha

Läs mer om Nepp och ladda ner den sammanfattande rapporten med de 30 insikterna. 

 

Nyheter