2024-02-08

Hur hög är acceptansen för biobränslen?

Jenny Westerberg på Profu har undersökt hur acceptansen för biobränslen ser ut i Sverige och inom EU.

Enligt den undersökning som Profu har utfört är svenska fjärrvärmekunder fortsatt nöjda med att biobränslen används i fjärrvärmesektorn. Biobränslen står för över 40 procent av den tillförda energin för fjärrvärmeproduktion. En stor del utgörs av restprodukter från skogen. Men en utmaning för fjärrvärmebranschen är ett ökat ifrågasättande av biobränslen främst från EU.  

EU-kommissionen föreslog under 2022 att användningen av grot från skogen skulle begränsas avsevärt. Även om förslaget röstades ner under 2023, indikerar det frågans aktualitet, säger Jenny Westerberg:

– Även om det ju framförallt restprodukter som används, är det viktigt hur hela kedjan i skogsbruket har skötts. Det finns flera länder inom EU som inte ser ett kallhygge som ett hållbart sätt att få fram biobränslen. Det finns helt klart fog för den oro som finns hos flera fjärrvärmeföretag för nya strängare regler inom EU för uttag och användning av biobränslen.

Jenny Westerberg råder branschen att förbereda sig på ett ökat ifrågasättande av biobränslen och strängare regler från EU. I rapporten redovisar Jenny Westerberg och hennes kollegor, en lista över åtgärder som kan höja hållbarheten hos biobränslen. Här är några exempel:

  • Mångfald vid återplantering.
  • Avsättning av ytor för naturvård
  • Återskapande av våtmarker.
  • Askåterföring
  • Fossilfria maskiner för uttag av biobränslen samt transporter
  • Lokalt producerade biobränslen

– Det är viktigt att notera att det måste handla om samarbete och kommunikation, fjärrvärmeföretag kan inte själva genomföra de här åtgärderna utan det måste ske i samverkan mellan flera branscher, som till exempel skogsnäringen, avslutar Jenny Westerberg.

 

I rapporten redovisas också hur både fjärrvärmeföretag och leverantörer av biobränslen upplever acceptansen för biobränslen.

 

Läs mer i rapporten: Hållbarare biobränslen för energisektorn

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter