2015-10-01

Karin Friberg, tillförordnad vd för Energiforsk

Styrelsen har utsett den nuvarande verksamhetschefen, Karin Friberg, till tillförordnad verkställande direktör för Energiforsk. Karin Friberg tillträder omgående och kommer att verka under den period som rekryteringen av en ny vd pågår.

Karin Friberg anställdes i april i år som verksamhetschef med ansvar för de samlade administrativa och stödjande funktionerna i Energiforsk. Hon har sin bakgrund inom bland annat IT- och fastighetsbranschen där hon har arbetat med affärsutveckling, operativ ledning och verksamhetsutveckling.

– Det känns väldigt tryggt och bra att Karin, med sin långa och meriterande erfarenhet från olika branscher, nu är beredd att axla ansvaret som tillförordnad vd, i avvaktan på att en mer permanent lösning, säger styrelsens ordförande Jan Samuelsson.

– Hennes uppdrag blir nu att driva det nödvändiga förändringsarbetet vidare mot att etablera Energiforsk som en attraktiv representant för energiföretagens samlade forskning. Även om Karin har varit en kort tid på Energiforsk kommer hennes insikter och medverkan i bolagets omställningsarbete att garantera en fortsatt bra framdrift i utvecklingsarbetet, avslutar Jan Samuelsson.

– Det här är ett spännande företag i en bransch som befinner sig i stark utveckling. Det känns som en stor och rolig utmaning att, tillsammans med medarbetarna och den unika kompetens som finns i bolaget, fortsätta det viktiga utvecklingsarbete som har påbörjats, säger Karin Friberg.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Samuelsson, styrelseordförande Energiforsk, 070-512 03 80

Nyheter