2019-01-08

Är du en av våra nya medarbetare?

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som gör skillnad – vi ser till att de viktigaste framtidsfrågorna blir lösta av de skarpaste hjärnorna och att resultaten kommer till användning. Just nu söker vi två nya personer till vårt gäng.

Vi initierar, koordinerar och leder forskning och utvecklingsprojekt inom hela energiområdet. Vi har fokus på hur företag kan bidra till, och ta till vara möjligheter i, omställningen till ett hållbart energisystem.

Ansvarig för energisystem och marknad
Du ska ansvara för vårt bredaste verksamhetsområde, Energisystem och marknad, med de genomgripande förändringar som energisystemet genomgår. Energi- och klimatpolitikens mål tillsammans med teknikutveckling som elektrifieringen av transporter och industri och digitaliseringen av samhället och energisektorn, ger nya förutsättningar och möjligheter. Även elmarknaden är under utveckling och vi bidrar med ny kunskap. Som ansvarig kommer du att ha stora möjligheter att påverka områdets inriktning och vilka projekt som genomförs. Läs mer om tjänsten här!

Projektledare inom termisk energiomvandling
Du ska arbeta inom ett område där vi idag driver ett tiotal forskningsprogram och -projekt i samarbete med fjärrvärmeföretag, fastighetsbolag och teknikföretag för att bidra i utvecklingen av framtidens kraftvärmesystem. Det handlar till exempel om produktion av el, värme och kyla, bränsletillförsel, askhantering, lagring av termisk energi och om samspelet mellan producent och konsument. Vi söker en program- och projektansvarig för att leda några av de pågående forskningsprogrammen och som kan omsätta identifierade behov till nya satsningar. Vi är idag tre personer som arbetar inom området. Läs mer om tjänsten här!

Våra uppdragsgivare är i huvudsak grupper av företag som har gemensamma kunskapsbehov och där det finns stora fördelar med att genomföra och finansiera projekt tillsammans. Även myndigheter och andra forskningsfinansiärer är våra uppdragsgivare och bidrar till finansieringen av forskningen.

För att lyckas i rollen och trivas är du en kommunikativ, pedagogisk och resultatorienterad person med goda projektledaregenskaper.

I de här rekryteringarna samarbetar vi med Proximo Rekrytering/SAM International. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Jan Moström på telefon 070-146 18 95 eller via e-post för mer information. Vi ser fram emot din ansökan med CV så snart som möjligt, dock senast den 6 februari. Urval och intervjuer görs löpande.

Nyheter