Ansvarig för energisystem och marknad

Är du vår nya områdesansvarig för energisystem och marknad?

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som gör skillnad – vi ser till att de viktigaste framtidsfrågorna blir lösta av de skarpaste hjärnorna och att resultaten kommer till användning. Vi initierar, koordinerar och leder forskning och utvecklingsprojekt inom hela energiområdet. Vi har fokus på hur företag kan bidra till, och ta till vara möjligheter i, omställningen till ett hållbart energisystem.

Du kommer att ansvara för vårt bredaste verksamhetsområde, Energisystem och marknad. Vi arbetar här med de genomgripande förändringar som energisystemet genomgår. Energi- och klimatpolitikens mål tillsammans med teknikutveckling till exempel elektrifieringen av transporter och industri och digitaliseringen av samhället och energisektorn, ger nya förutsättningar och möjligheter. Även elmarknaden är under utveckling och vi bidrar med ny kunskap.

Våra uppdragsgivare är i huvudsak grupper av företag som har gemensamma kunskapsbehov och där det finns stora fördelar med att genomföra och finansiera projekt tillsammans. Även myndigheter och andra forskningsfinansiärer är våra uppdragsgivare och bidrar till finansieringen av forskningen.

Energiforsk har framförallt en forskningsmäklande, katalyserande och projektledande funktion. Ibland deltar vi även aktivt i analytiska delar av projekten.

Arbetsbeskrivning
Som ansvarig kommer du att ha stora möjligheter att påverka områdets inriktning och vilka projekt som genomförs.

Att identifiera kritiska frågor där mer kunskap behövs är en central del i arbetet. Det innebär att både fånga upp dagens behov hos våra uppdragsgivares, och att ibland lyfta fram frågor de själva inte insett vikten av.

Du kommer också arbeta med att mobilisera ekonomiska resurser till projekten genom dialog och framtagande av offerter till våra uppdragsgivare, alltså ett säljande arbete. Vi identifierar även vilka personer och organisationer som är mest lämpade att utföra projekten – 85 % av vår omsättning går till externa organisationer som universitet och konsulter.Det är därför viktigt att kunna bygga starka samarbeten med företag, myndigheter och externa forskare.

I genomförandet av projekten varierar vår roll: ibland är den i huvudsak koordinerande och administrativ, ibland deltar vi också aktivt i det analytiska arbetet. En viktig uppgift är alltid att i tal och skrift kommunicera resultaten av projektet till olika målgrupper.

Inledningsvis kommer arbetsuppgifterna bland annat omfatta följande:

  • Ansvara för utveckling och administration av verksamhetsområdet Energisystem och marknad
  • Arbeta med framtidsscenarier för nordens energisystem och den energiomställning som pågår, bland annat inom projektet North European Energy Perspectives Project (NEPP)
  • Medverka i EU-projektet COORDINET - om en elmarknad för flexibilitet
  • Innovationsarbete och kommersialisering av forskningsresultat inom bl.a. värmeområdet
  • Initiera, sälja in och driva projekt om elektrifiering och digitalisering av transport- och industrisektorerna.


Din bakgrund
För att lyckas i rollen och trivas i miljön är du en kommunikativ, pedagogisk och resultatorienterad person med goda projektledaregenskaper. Du har förmågan att initiera, sälja, koordinera och driva projekt. Du lägger stor vikt vid samverkan med bl.a. företag, myndigheter, forskare och forskningsorganisationer. Som person är du utåtriktad, självgående, initiativtagande och trivs i en roll och miljö där du ges stora möjligheter att själv forma nya satsningar.

Eftersom Energiforsk ska vara en central mötesplats för faktabaserade diskussioner kring utvecklingen av energisystemet är det en stor tillgång att kunna leda och katalysera workshops och andra kreativa möten.

Vi söker dig som har erfarenhet av projekt- och projektledning och har erfarenhet inom energibranschen eller närliggande. Du har en bred kunskap om energisystemet, har tidigare erfarenhet av energisystemanalys och besitter en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Din yrkesmässiga bakgrund kan finnas inom energisektorn, tekniska konsult/managementkonsult företag, myndighetsvärlden eller forskningsinstitut. Du har sannolikt en utbildning som ingenjör, nationalekonom eller statsvetare.

Mer om tjänsten
I den här rekryteringen samarbetar vi med Proximo Rekrytering/SAM International. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Jan Moström på telefon 070-146 18 95 eller via e-post för mer information. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV så snart som möjligt, dock senast den 31 januari. Urval och intervjuer sker löpande.

Om Energiforsk
Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar utveckling och forskning inom energiområdet. Energiforsk strävar efter att vara det naturliga navet i energiforskningen - en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem. Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska Kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Vi omsätter ca 120 MSEK och är 15 anställda. Hos oss har varje medarbetare en nyckelfunktion!