2023-04-19

Senaste vattenkraftforskningen i Svenskt vattenkraftcentrums syntesrapport

En ny metod som kan motverka dammhaverier, snabbare upptäckt av inre erosion och läckage, samt utveckling av generatorer med lång livslängd – det är bara några av de resultat som framkommit inom Svenskt vattenkraftcentrum de senaste fyra åren. Nu är syntesrapporten från kompetenscentrumets verksamhet klar för period 2018–2022.

– Det nordiska kraftsystemet har förändrats på många sätt sedan 2018, vilket avspeglas i den forskningsinriktning som Svenskt vattenkraftcentrum har fokuserat på. En följd är att många projekt har undersökt hur klimatförändringar och tillväxt av väderberoende kraftproduktion påverkar vattenkraften, dess dammar, avbördningsanordningar, turbiner och generatorer, säger Hans Bjerhag, ordförande för centrumets programråd.

Svenskt vattenkraftcentrum har sedan starten 2005 tagit fram ny kunskap för att vattenkraften ska tillgodose samhällets behov av balanskraft och förnybar elproduktion på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. 

Totalt har 70 forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivits under den senaste programperioden, inom centrumets två verksamhetsområden: turbiner och generatorer och vattenbyggnad. I programmets syntesrapport finns en uppräkning av alla projekt. Flera av projekten beskrivs kortfattat genom intervjuer med projektledare eller utförare. 

– Vi vill nå ut till branschen med den här kunskapen, men det är inte alla som har möjlighet att läsa vetenskapliga artiklar eller avhandlingar. Syntesrapporten är ett perfekt alternativ för de som vill få en snabb översikt, säger Emma Hagner, programansvarig för Svenskt vattenkraftcentrum.

Utöver syntesrapporten inleder också centrumet en ny webbinariesatsning där flera projekt kommer att presenteras kortfattat under ett antal 45 minuter långa lunchwebbinarium. Den sista fredagen i varje månad året ut, med undantag för ett sommaruppehåll, kommer en till tre forskare eller projektledare att presentera sina projekt. Läs mer om webbinariesatsningen här, och läs mer om det första webbinariet i serien här

Hans Bjerhag avslutar: 

– I och med att denna period av centrumet nu är avslutad, går vi in i nästa viktiga fas av verksamheten som pågår till 2027; nu med ännu mer fokus på anpassningsförmåga till omvärldsförändringar och med en breddning med ett helt nytt forskningsområde, för frågor kring vattenkraftens samverkan med miljö och samhälle. Med denna breddning kommer flera nya lärosäten in i centrumet, vilket är viktigt och samtidigt lite utmanande.

Ta del av syntesrapporten här.

Nyheter