2018-10-30

Smarta elnät lyfter blicken och satsar nytt

Det kommer fortfarande spännande forskningsresultat med mycket ny kunskap i de slutrapporter från Smarta elnät som nu publiceras. Samtidigt är en ny satsning nu på gång!

Resultaten visar exempelvis att det går att bygga upp en lönsamhet för solceller med mikroelnät och att det finns en stor spridning i hur nätbolagen hanterar och sina nätförluster och icke-tekniska förluster, ITF.

–Det här är bara några av de resultat som har kommit fram i programmet under de senaste månaderna, säger Susanne Stjernfeldt som är programansvarig och fortsätter:

–Nu planerar vi för fullt för den nya elnätssatsningen – Digitalisering & IT-säkerhet. Vi lyfter nu blicken och har teknik och ekonomi i fokus för att få fram konkreta slutsatser och resultat som bland annat kan innehålla IoT, molntjänster, AI, mönsterigenkänning, blockchain, peer-to-peer handel och delningsekonomi.

Programmet ska vara en brygga mellan forskningen och näringslivet och hjälpa energisektorn att hitta rätt väg fram med hjälp av nya möjligheter med digitalisering.

– Kontakta gärna mig om du och ditt företag vill veta mer om satsningen så berättar jag mer, säger Susanne Stjernfeldt.

De projekt som ska genomföras ska ta fram konkreta slutsatser om incitament och tekniker, deras genomslagskraft i samhället och hur nyttan för olika aktörer kan fördelas på ett effektivt sätt. Programmet ska särskilt att fokusera på projekt som:

  • identifierar tekniska möjligheter, gärna pilot och demonstrationsprojekt ute i företag och studier som till exempel resulterar i en handbok.
  • styrs av behov och problemlösning och som engagerar exempelvis elnätsägare och fastighetsbolag
  • strävar efter att nätverka, bygga upp kompetens och ta fram syntesrapporter som effektivt sprider resultat och ny kunskap

Mer om satsningen finns här. 

Nyheter