2020-10-20

Smart hantering av kraftnät och lokal energilagring

Den internationella organisationen CIGRE har under två veckor genomfört en digital konferens som ersättning för den stora konferens som brukar gå av stapeln vartannat år i Paris, som fick ställas in till följd av pågående pandemi.

David Söderberg är svensk representant i den tekniska kommittén C6 (Distribution Systems and Dispersed Generation) som behandlar bland annat lokala elnät:

– Jag tycker att det har varit givande postersessioner. Det har handlat mycket om ekonomiska och tekniska flaskhalsar som påverkar elnätet på ett omvälvande sätt, om nya aktörer och nya produkter. Det är inspirerande att få höra så mycket nytt om energi från världens alla hörn.

CIGREs stora digitala konferens har handlat om produktion, överföring och distribution av högspänd energi. David Söderberg är Sveriges representant i den tekniska kommittén C6 som behandlar frågor kring ny teknik i lokalnät:

– Elnätet påverkas idag av ny teknik som kan bli svår att inkludera i de tekniska lösningar vi har för elnät världen över. I länder som Sydafrika och Brasilien är elnätet fortfarande inte helt utbyggt. Istället för att bygga ut på traditionellt sätt väljer de länderna nu ofta nya lösningar, eftersom det blir billigare.

I Brasilien finns en väldig enkel infrastruktur för belysning i kåkstäderna. Här behöver man inte betala för elen om man använder mindre än 100 kW per år. Det leder till en stor vilja från de boende att hitta lösningar för att begränsa energianvändningen, berättar David Söderberg:

– Många investerar nu i solceller med koppling till batterilager. På sikt kan det leda till att det lokala elnätet får ny funktionalitet och att det redan från början finns med solceller i elnätet, vilket kan leda till lokal spänningsreglering etc.

Efterfrågan och kapacitet är också en stor utmaning. Många länder arbetar till exempel med Demand Side Response, alltså försök att få kunder att jämna ut sin användning av el under dygnet. Det finns också exempel på extremfall, berättar David Söderberg:

– På ön Grand Bahamas finns en hamn med två stora kranar. De kranarna behöver flera gånger under dagen, med kort varsel, 5 MW per sekund. De hittade en lösning med snabba urladdningsbatterier.

Batterilager är av stort intresse, men kan begagnade batterier från transportsektorn användas som lager i elnätet?

– Det pågår diskussioner om det, men som jag tolkar det, finns det en vilja att först utveckla en väl fungerande teknik som bygger på nya batterier. Sedan när tekniken sitter, kan begagnade batterier börja användas i större utsträckning.

Var det något som du tycker är lite extra intressant för oss här i Sverige?

– När tekniken är tillgänglig och fungerande uppstår en rad synergieffekter. Det finns en stor fördel i om man tidigt kan planera för hur sekundära fördelar kan uppnås i elnätet. Det vill vi gärna titta mera på!

Nyheter