2022-03-17

En första glimt av CoordiNets roadmap

Vad är vägen till en samordnad elmarknad i Europa? CoordiNets tre demonstrationssiter i Spanien, Grekland och Sverige håller nu på att avsluta sina pilottester och resultaten sammanställs för att spridas innan projektet avslutas i juni. Men det här är bara början på resan som utvecklar flexibilitetsmarknader i Europa!

Den 7 april mellan 09.30 och 10.45 bjuder CoordiNet in till ett webbinarium då vi diskuterar hinder och möjligheter och vilka steg som krävs för att flexibilitetsmarknaderna ska kunna förflyttas från forskning till praktiskt genomförande i hela Europa.

Input från våra stakeholders är jätteviktigt i processen med att ta fram inte bara en aktuell utan också en realistisk färdplan. Därför vill vi öppna upp en diskussion så tidigt som möjligt, säger Rebecca Samuelsson på Energiforsk som ansvarar för att ta fram CoordiNets färdplan. 

Under workshopen presenteras det första utkastet till en färdplan för en harmoniserad elmarknadsdesign. Samtidigt ser projektet fram emot dina tankar och synpunkter!

Välkommen att registrera dig för eventet här.

Läs mer om EU-projektet CoordiNet

 

 

 

 

 

Nyheter