2020-02-06

Positiva berättelser i klimatmörkret

Finns det hopp i klimatmörkret? Den frågan fick leda samtalet under torsdagsmorgonen då Energiföretagen Sverige höll frukostseminarium. Mentaliteten kring hur vi globalt hanterar klimatfrågan har förändrats drastiskt under de senaste 10 åren.

Temat drog stor publik och på plats fanns Energiforsks VD, Markus Wråke tillsammans med Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet, Annika Ramsköld som är hållbarhetschef på Vattenfall och Pernilla Winnhed, VD på Energiföretagen Sverige.

Johan Kuylenstierna underströk att de diskussioner som ledde fram till Parisavtalet för bara 10 år sedan var helt otänkbara och att tidigare misslyckanden var viktiga delar av den mer positiva utveckling som sker idag med tydligare ambitioner och mål.

–Om vi kan visa att det inte fungerar kan man starta på nytt. Det gamla sättet att tänka funkade inte längre, påpekar Kuylenstierna.

Retoriken i samtalet har förändrats. Från att inrikta sig på vad det skulle kosta att bli fossilfritt fokuserar samtalet allt mer på vad vi har att vinna som samhälle. Det är en systemomställning av hela samhället vi står inför, där synergier mellan alla sektorer tillsammans driver en positiv transformativ förändring. 

–Energibranschens kunder står inför en snabb förändring. Här finns ett stort behov av ny kunskap för att kunna realisera alla de potentiella vinster vi redan vet finns i en ökad integrering, hur energisystemets olika delar hänger ihop i ett större system av aktörer och samhällsfunktioner, säger Markus Wråke.

Här ser Wråke även en tydlig utveckling där energibranschen allt mer erkänns, och talas om, som möjliggörare för en hållbar industri och ett hållbart samhällssystem. Inom branschen har mentaliteten även där skiftat.

–Det finns en mycket starkare känsla hos företagen att de måste förändras, och att det finns stora positiva möjligheter för de som gör rätt saker. Allt fler företag ser att de som förstår förändringen bäst också kommer att vara mest framgångsrika, menar Wråke.

Seminariet bjöd på intressanta samtal och Energiforsk ser fram emot att fortsätta resan och att också i fortsättningen initiera forskning och projekt som kan stötta den här positiva utvecklingen.

 

Nyheter