2021-05-10

Data – en gemensam tillgång

Nästa webbinarium i Värmekluster vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om säker datahantering och särskilt till de som arbetar med data inom forskning- och utvecklingsprojekt eller ansvarar för IT-säkerhet.

–Det kommer att handla om datasäkerhet och vilka regelverk som gäller vid datadelning. Vi kommer också lyfta den taxonomi som finns för att underlätta för branschgemensam digitala innovation som kan skapa nytta för energibolagen, säger Julia Kuylenstierna som är programansvarig på Energiforsk.

Det är stora fördelar att arbeta med digital utveckling och innovation gemensamt inom värmebranschen. Man kan ta fram nya produkter och tjänster som kan användas av fler, vilket spar kostnader jämfört med att varje företag ska utveckla egna produkter.

Men för att kunna arbeta gemensamt krävs tillgång till gemensamma data och gemensamma vokabulär för att algoritmer ska förstå vad det är för data det handlar om. Regler kring GDPR och informationssäkerhet är andra viktiga frågor som kommer att tas upp på webbinariet i juni.

Mer om webbinariet Data som en gemensam tillgång i fjärrvärmebranschen

Nyheter