2022-12-09

Representanter från elnätsföretag sökes till Energiforsks SEK-program

Nu söker vi representanter till två kommittéer inom programmet Standardisering genom SEK Svensk Elstandard. Som representant för TK 56 bidrar du till specifikationer av systematiska metoder och verktyg för bedömning och styrning av tillförlitlighet till utrustning, tjänster och system. Den som hellre vill utveckla standarder för kompabilitet mellan olika tillverkares och länders produkter kan ansöka till TK IoT-kommittéen.

I standardiseringsarbetet är det viktigt att energiföretagens synpunkter kommer fram. Att medverka i framtagningen och etableringen av standarder är ett sätt för företag att försäkra sig om att deras investeringar är långsiktigt fördelaktiga och är en garanti för fri konkurrens mellan olika tillverkare.

Energiforsks program Standardisering genom SEK Svensk Elstandard, bevakar, samordnar och kommunicerar kring standardisering inom föreningen SEK Svensk Elstandard och International Electrotechnical Commission, IEC. Nu söker vi representanter två kommittéer: TK 56 och TK IoT. 

TK 56 tillförlitlighet

Den internationella kommittén IEC TC 56 utarbetar standarder inom tillförlitlighetsområdet. Deras fokus ligger på driftsäkerheten och dess påverkande faktorer: funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Standarderna inom IEC TC 56 specificerar systematiska metoder och verktyg för bedömning och styrning av tillförlitligheten för utrustning, tjänster och system. I denna kommitté inkluderas generella aspekter för styrning av funktionssäkerhets- och underhållsmässighetsprogram inom alla teknikområden, provnings- och analysmetoder, beräkning av livscykelkostnad, teknisk riskanalys och riskhantering för projekt.

Sverige var tidigt ute med att arbeta för en standardiserad tillförlitlighet vilket har gett den svenska industrin ett försprång. En anpassad standard för tillförlitlighet innebär att risker och kostnader kan reduceras. Några exempel på frågor som kommittéen hanterar är:

  • Produktfrågor (från tillförlitlighet hos komponenter som hos tekniska system)
  • Processfrågor (från riskanalys till integrerat logistikstöd)
  • Ledningsfrågor (från styrning av tillförlitlighetsprogram till hantering av utgående produkter).

TK IoT Internet of Things

Det finns ett stort behov av standarder för kompabilitet mellan olika tillverkares och länders produkter, till exempel för referensarkitektur, interoperabilitet, och systemens pålitlighet och trovärdighet. Därför grundades TK IoT, Internet of Things, eller sakernas internet, som används inom många olika branscher och tekniska områden. Svenska TK IoT bidrar till det internationella standardiseringsarbetet som medredaktörer, tekniska experter och samordnare med AI. Kommittén deltar även i utformningen av standarden ISO/IEC 30141 för referensarkitektur.

En standard för IoT behövs för att bygga upp informationssystem och stödja applikationer och tjänster. För att elnätsbranschen ska ha möjlighet att påverka utformningen av framtida förutsättningar för IT-system och upprätthålla en hög kompetens inom området behövs ett engagemang inom standardiseringen.

Välkommen med din intresseförfrågan

Vill du vara elnätsbranschens representant i någon av de ovan beskrivna SEK-kommittéerna? Kontakta programansvarig, Susanne Stjernfeldt med din intresseförfrågan!

Nyheter