2020-01-20

Ny kärnkraftsteknologi på väg

En viktig del i kärnkraftindustrins framtid handlar om att utveckla små modulära reaktorer. De tekniska detaljerna är ganska väl utvecklade. Utmaningarna handlar nu om politiska vägval och om att skapa standardiserade regelverk.

Nu finns en helt ny forskningsrapport som ger en kortfattad överblick av grundtekniken med små modulära reaktorer, så kallade SMR och det aktuella marknadsläget. Den tänkbara spridningen av den här teknologin handlar bland annat om den teknisk utvecklingen, om gällande myndighetstillsyn och om lokal och global energipolitik.

–Vissa teknologier för små modulära reaktorer tas i drift i år medan nästa våg av mer mogna teknologier väntas lanseras innan år 2030, säger Konsta Värri på Fortum.

Fortfarande finns det en viss osäkerhet kring hur mogna teknologierna är med tanke på tillverkning och lansering och hur man ska kunna försäkra sig om att kostnaden för anläggningarna är konkurrenskraftig.

Fler användningsområden
Men intresset för små modulära reaktorer motiveras både av dekarbonisering och om att teknologin utvidgar kärnkraftens användningsområden ytterligare. Anläggningarna breddar kärnkraftens roll till att leverera både el och värme. Tack vare modulariteten kan man också få en flexibilitet i hur mycket energi som levereras. Den skulle exempelvis kunna användas i industriella tillämningar och i fjärrvärmesammanhang. Tekniken diskuteras bland annat för att kunna införas att ge både el och fjärrvärme i flera finska städer.

–Intresset är stort i många länder och det som nu krävs är att några aktörer går före och lyckas. I så fall väntar en bred internationell marknad för små modulära reaktorer. Storbritannien är det land i Europa som ligger längst fram, säger Monika Adsten på Energiforsk.

Läs mer!
Energiforsks rapport 2019:625 Small Modular Reactors kan fritt laddas ner och dessutom har vi tagit fram broschyren Small nuclear reactors and where to use them som beskriver funktion, fördelar och utmaningar med små modulära reaktorer och hur de skulle kunna integreras i energisystemet. 

Nyheter