2022-04-04

Öga mot öga för CoordiNet i Madrid

Förra veckan träffades CoordiNets projektdeltagare Madrid under två dagar för att diskutera preliminära resultat från projektets olika delar. Fokus låg på arbetspaket 6 Market design and market platform: Lessons learned from demonstrations and recommendations to stakeholders.

Mötet bestod också av en mycket uppskattad workshop om CoordiNets Roadmap och projektets slutmål. Workshopen, som arrangerades av Energiforsks Rebecca Samuelsson och Madelene Danielzon Larsson, handlade om att utvärdera alla de hinder som identifierats i projektet och att ange vilken betydelse varje hinder innebär för olika delar av energisystemet.

Att äntligen kunna träffas öga mot öga och diskutera projektets slutfas var också välkommet efter två år av möten och konferenser via Teams.  

Läs mer om CoordiNet och håll utkik efter resultat från projektet under de närmaste månaderna!

Nyheter