2016-01-27

Mer marknad eller mer reglering krävs för investeringar

Det behövs antingen mer marknad eller mer reglering för att kunna få lönsamhet i investeringar inom energiområdet. Det var en av många intressanta åsikter på Energiforsks kärnkraftskonferens nyligen. Det byggs samtidigt mer kärnkraft nu än någonsin tidigare i världen.

Energiforsks konferens ”Is there a role for nuclear in the future energy system” den 19–20 januari genomfördes i en tid då kärnkraften åter hamnat i debatten. Historiskt låga elpriser, en ökande mängd väderberoende förnybar elproduktion, effektskatt och investeringar i ökande säkerhetsmarginaler sätter press på kärnkraften och energisystemet.

Beslut har tagits om förtida stängning av fyra reaktorer och Vattenfall flaggar för att fler reaktorer kan stängas med rådande effektskatt på kärnkraften kvar. Effektbalansen är redan i dag ansträngd vid kall väderlek. Förtida stängningar sätter ytterligare press på kraftsystemet och kraftproducenterna kan inte producera el med förlust i längden. Det gäller fler investeringar än bara kärnkraften. Vad innebär allt detta för energisystemet, industrin och samhället?

Presentationerna från dagen finns att ladda ner här.

Nyheter