2018-10-11

Solcellsmarknaden fortsätter att växa

Den svenska solcellsmarknaden fortsätter att växa och det går snabbt. Sedan 2016 har den totala installerade solcellseffekten ökat med 50 procent. Det visar Energimyndighetens nya rapport med statistik från den svenska solcellsmarknaden.

Solcellsmarknaden fortsätter att växa i Sverige och förväntas göra så under de kommande åren. Under 2017 installerades 117,6 MWp och det är en ökning med 50 procent från 2016. Det innebär att den totala solcellseffekten i Sverige ökade med 57 procent under perioden! De installerade solcellerna producerar uppskattningsvis 310 GWh el per år. Det motsvarar ungefär 0,18 procent av Sveriges årliga konsumtion. Än så länge står alltså solen för en försumbar del av Sveriges elproduktion.

Priserna på solceller har inte gått ned i den takt som man kunde förvänta. Det beror bland annat på att EU införde importtullar på kinesiska solcellsmoduler och solceller 2013. De flesta solceller som installeras i Sverige är fortfarande från Kina och till följd av tullarna går priserna inte ner. En annan orsak är att stödnivåerna ligger kvar på oförändrad nivå. Om elpriser och stödnivåer förblir konstanta finns det inte några incitament för marknadsaktörerna att sänka priserna då efterfrågan fortfarande är stor.

Rapporten National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2017 presenterar den svenska solcellsmarknadens utveckling under 2016 och 2017. Rapporten beskriver installerad effekt, stödsystem och regelverk, prisutveckling och den svenska solindustrins utveckling.

 

 

Nyheter