2019-10-31

Ökat intresse för solel och forskning

Intresset för solel bara ökar. Solelmässan i Uppsala häromdagen samlade drygt 750 deltagare. I Energiforsks forskarhörna bjöd vi på presentationer om allt från tejp för att göra solceller bättre och billigare, om skuggning, regelverk och implementering till nätverk och plattformar.

Programmet i forskarhörnan pågick när det var paus på stora scenen och våra besökare fick lyssna på åtta olika presentationer med både teknisk och samhällsvetenskaplig inriktning. Frågan om regelverk och lagar lyftes i flera av presentationerna och många av de som lyssnade kommenterade och kom på med idéer på hur man skulle kunna agera för att få ett bättre och mer klart regelverk kring solenergi.

Forskning ger underlag för beslut

David Larsson från Solkompaniet berättade om hur han upplever dagens problem med regelverket:

– I många byggnader idag styrs lönsamheten av profilen för elanvändning och jag menar att systemet med skattereduktion är komplext och ofullständigt.

 David Larsson lyfte också frågan om hur forskare kan bidra till en regelverksinnovation på solelområdet:

 – Vi forskare kan hjälpa till med att ta fram välgrundade beslutsunderlag, uppvakta departement och myndigheter och sprida information till remissinstanser.

 Flera utnyttjade möjligheten att prata forskning med oss och ställa frågor direkt till forskarna.

 – Det är mötet som är det viktiga, tanken är att forskarhörnan ska fungera som en arena där olika aktörer kan mötas, berättar Marie Kofod-Hansen som är kommunikatör på Energiforsk. Här kan forskarna presentera sina resultat och intresserade ställa frågor. Det är tredje gången vi genomför en forskarhörna och jag upplever att fick får mycket tillbaka i form nya frågeställningar, nya samarbeten och nya projekt!

Flera av forskarnas presentationer kan nu laddas ner!

 

 

Nyheter