2016-11-14

Nytt om lagring av slagg från avfallsförbränning

En ny rapport från Miljöriktig användning av askor visar att det sätt på vilket slagg från avfallsförbränning lagras inte påverkar korrosionen eller utlakningen av ämnen från slaggen.

Resultat från en nyligen genomförd studie från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Renova betyder att det inte finns någon anledning att frångå det vanligaste sättet att lagra slagg, det vill säga utomhus utan omblandning. Däremot visar forskningen att utsorteringen av metaller bör göras så tidigt som möjligt under lagringsperioden eftersom korrosionshastigheten för till exempel järn är stabilt hög redan efter en månads lagring.

Slaggen innehåller stora mängder metaller som man räknar med uppgår till mellan 7 och 15 procent magnetiskt skrot och 1-2 procent övrigt skrot. Slaggen lagras vanligen utomhus på en avfallsanläggning för att den ska torka och för att man ska kunna bestämma hur mycket metaller den innehåller. Detta krävs för att slaggen sedan ska kunna användas på olika sätt. Efter lagringen sorteras slaggen för utvinning av metaller och för att få fram så kallat slaggrus som används som konstruktionsmaterial.

Läs mer och ladda ner rapporten här! 

Nyheter