2020-04-22

Optiska metoder för vibrationsmätningar i nukleära tillämpningar 

I en färsk Energiforsk-rapport har metoder för optisk vibrationsmätning kartlagts. Dessa metoder visar lovande resultat för en tätare rumslig upplösning som erbjuder hög precision och kostnadseffektivitet med ett beröringsfritt tillvägagångssätt.

Vibrationsproblem i kärnkraftverk kan leda till omfattande inkomstbortfall på grund av drift med reducerad effekt eller i värsta fall stilleståndstid. Att ha uppdaterade vibrationsövervakningssystem är ett viktigt verktyg för att upptäcka problem tidigt och åtgärda grundorsaken. 

Optiska vibrationsmätningssystem är exempel på verktyg som har visat sig kunna mäta vibrationer i utmanande industriell miljö. Lämpligheten av dessa metoder för kärnkraftverksmiljö har dock inte undersökts förrän nu. 

I en Energiforsks rapport har alla kommersiellt tillgängliga optiska mätmetoder som är relevanta för kärnkraftssektorn kartlagts. Dessa metoder visades ge flera fördelar jämfört med konventionella vibrationsmätningssensorer. De metoder som kartlagts i rapporten hade en tätare rumslig upplösning än vad konventionella mätmetoder praktiskt taget kan nå.  

  • Den tekniska utvecklingen inom detta område går snabbt och det finns positiva utsikter för fortsatta försök och tillämpning inom kärnkraftssektorn, säger Monika Adstens programledare för forskningsprogrammet Vibrationer i kärntekniska tillämpningar. 

Den snabba utvecklingen har lett till ett brett utbud av olika metoder för att fånga vibrationsbeteende och målspecifika egenskaper. Tre metoder utmärkte sig i rapporten. Motion Magnification-metoden visade sig vara lämplig för preliminära felsökningsändamål och 3D SLDV och 3D Digital Image Correlation visade sig vara tillämpliga för vibrationsövervakning av stora mål i en kärnkraftverksmiljö.  

Den här typen av mätmetod är lätt att ställa in och få igång utan mycket förberedelser och kan ge hög precision.  

För att lära dig mer om dessa metoder och vad de kan erbjuda för att öka noggrannheten i till exempel töjningsfördelning eller deformationsmätning besök programmets hemsida eller läs hela rapporten här. 

Nyheter