2018-01-08

Tack och hej då ELEKTRA

Elektra har under 25 år löst en rad olika behov inom elkraftindustrin och för samhället i stort. Forskningen har kunnat bidra till ett mer hållbart energisystem, minskat antalet elavbrott och gjort elnätet och användningen av energi mer effektiv. Nu summerar vi de senaste årens forskning!

Elektras grundidé har varit att formulera och lösa forskningsproblem som är relevanta för elproduktionsföretag, elnätsföretag och tillverkande företag och som samtidigt leder till en bra utbildning för forskarstuderande och seniorforskare inom akademin. Elektra har drivits i samverkan mellan Energimyndigheten och energiindustrin med intressenter bland större elanvändare, högteknologiska företag, konsultföretag och myndigheter. Resultaten från programmet har bland annat påverkat användningen av elenergi och lett till förändringar av regleringsfrågor som bidragit till en bättre funktion av elkraftmarknaden.

Elproduk­tionssystemet utvecklas mot en större andel förnybara och delvis svårreglerade energislag. Utvecklingen går också mot allt mer sammanbyggda elnät i Europa vilket kommer att ställa ytterligare krav på överföringskapacitet och på förmågan att effektivt och säkert styra kraftsys­temets alla delar.

Elkraft tar nu över
Elbranschen har förändrats och det finns nya utmaningar att lösa och vi avslutar därför programmet genom att summera de sista fyra årens forskning i en lättillgänglig slutrapport. Efterföljaren heter Elkraft och startar nu i början av 2018 med målet att bevara det viktiga nätverket av forskare och branschföreträdare samt att kommunicera forskningsresultat inom branschen och ut i samhället. För mer information om forskningssatsningen Elkraft kontakta Lennart Kjellman som är programansvarig.

Läs mer om resultaten från Elektra och ladda ner slutrapporten här!

Nyheter