2016-05-23

Vi söker projektledare med intresse för framtidens energi

Nu behöver vi stärka vår organisation med en projektledare som ska ansvara för forskning inom fjärrvärme och fjärrkyla till att börja med, men också mycket annat. Våra kontor är centralt belägna ett stenkast från centralstationerna i Malmö respektive Stockholm.

Vi driver och samordnar energiforskning så att ny kunskap skapar värde för näringsliv, kunder och samhället i stort. Energiforsk är därför det naturliga navet i energiforskningen – en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem. Vår vision är att vara noden i svensk energiforskning och vår mission är att göra energivärlden smartare!. Vi är ett aktiebolag som inte är vinstutdelande och som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Verksamheten spänner över hela energisektorn från reglering till rötrest från turbiner till tillväxt och från mobilitet till människan. 

Vi söker nu en projektledare för att koordinera forskning och utveckling på energiområdet framförallt genom att:

  • initiera och leda forskningssatsningar genom att proaktivt identifiera viktiga frågor för branschen, jämka samman en gemensam beskrivning och sälja in den till branschföreträdare och relevant myndighet
  • diskutera frågor kring projektansökningar till forskningsprogram med sökande
  • planera, genomföra och dokumentera konferenser och möten med branschföreträdare
  • ta initiativ till och genomföra konsultstudier och projekt inom området

Vi arbetar med energifrågor i vid mening. Mer och mer av forskningen blir systemövergripande vilket också gör att arbetets innehåll är dynamiskt. Till att börja med kommer du att arbeta mycket med forskning kring fjärrvärme och fjärrkyla, men senare också andra energislag kommer att bli aktuella. I ditt dagliga arbete har du ett brett kontaktnät som spänner från offentlig förvaltning över privata företag, akademi och internationella kontakter. Arbetet kännetecknas av en hög grad av självständighet med mycket skrivande, sammanställande och analys – liksom införsäljning. Arbetet innebär en del resande såväl inom som utom landet.

Anställningsform: tillsvidare

Kvalifikationer och personliga egenskaper:

  • Du som söker har en akademisk grundexamen på minst magister-/masternivå, t.ex. civilingenjör, beteendevetare eller ekonom med intresse för energifrågor
  • Du behärskar svenska och engelska flytande i såväl tal som skrift
  • För att klara av arbetet är det nödvändigt att du som person är strategisk, kvalitetsmedveten, initiativtagande och relationsskapande.
  • Forskarutbildning utöver grundexamen är meriterande
  • Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet utanför forskarutbildningen, erfarenhet av arbete med energifrågor i allmänhet och om du har ytterligare språkkunskaper.
  • Eftersom arbetet handlar om att identifiera rätt forskningsfrågor och bygga lag som kan lösa dessa är goda kontakter i energibranschen och forskarvärlden meriterande

Skicka din ansökan senast den 10 juni till mailadress martin.ragnar@energiforsk.se. Ansökan ska bestå av personligt brev samt CV.
Tillträdesdatum för tjänsten är så snart som möjligt. Kollektivavtal finns i form av hängavtal (Branschavtal Energi mellan EFA/Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO).

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av forskningschef Martin Ragnar på 040-6800761.

Nyheter