2016-04-04

Registrera dig för den stora CIGRE-händelsen 2016

Det är dags för den 46:e CIGRE-sessionen som genomförs i Paris vartannat år. Earlybird gäller fram till 30 april.

Registreringen är nu öppen för CIGRÉ SESSION 46.

"An optional tour programme has been tailor-made for registered participants and accompanying persons.
We recommend that you book your tour as soon as possible."

Länk för registrering till CIGRÉ-sessionerna i Paris 22–26 augusti 2016. Här kan du även ladda ner årets program:
www.cigre.org

Nyheter