2023-11-06

Projektet som ska skapa en fungerande vätgasekonomi i Norden

– Det här projektet spelar en avgörande roll i att sammanföra de kritiska aktörer som krävs för att driva vätgasutvecklingen i Norden. Det säger Jatta Jussila, projektkoordinator för Balticseah2-projektet som startade i somras och som Energiforsk är en del av.

En fungerande vätgasekonomi där nordiska industrier tillsammans främjar produktionen och användningen av vätgas – så ser visionen ut för det nyligen startade projektet Balticseah2 som Energiforsk är en del av.

– Det här projektet kommer att påskynda vätgasindustrins utveckling i och med att vi har samlat kritiska industri- och samhällsaktörer för att gemensamt skapa oss en bild av vilka utmaningar de har och tillsammans skapa en färdplan framåt, säger Jatta Jussila från Clic Innovation som projektkoordinator för Balticseah2.

Balticseah2-projektet avser att etablera den första storskaliga interregionala vätgasdalen i Europa. Projektet ska bygga en gränsöverskridande vätgasdal mellan Finland och Estland som förbinder sig med lokala kopplade? dalar i olika länder runt Östersjön, som Sverige.

– I det här vätgasprojektet ska drygt 40 partners utveckla, bygga och demonstrera teknik för produktion, lagring, distribution och användning av vätgas. Tillsammans kommer vi ta fram ny kunskap för att accelerera utvecklingen av en vätgasekonomi i Sverige och Europa. Energiforsk har en viktig roll som kunskapslänk och ska sprida resultat och lärdomar från projektet till svenska aktörer, säger Bertil Wahlund som är ansvarig för projektet från Energiforsks sida.

Vätgas möjliggör både systemintegration mellan olika energi- och industrisystem och sektorkoppling. Till exempel kan el från vindkraft användas för vätgasproduktion eller som drivmedel för tunga fordon vilket kommer vara avgörande för den svårelektrifierade transportindustrin. Med vätgasdalar kommer dessa fördelar bli ännu mer kostnadseffektiva, säger Jatta Jussila.

– På en mer visionär nivå kan projektet ha en stor inverkan på energisektorn i norra Europa och möjligen globalt genom exporten av teknologilösningar och vätgasbaserade produkter.

Projektet kommer att pågå i fem år och befinner sig just nu i sin uppstartsfas. Under 2024 är planerna att bland annat genomföra workshops med representanter från de deltagande länderna för att skapa en nulägesanalys och utveckla en gemensam vision och färdplan för projektet.

Fakta

Som en följd av vätgasens alltmer betydande roll i energiomställningen har så kallade vätgasdalar, eller hydrogen valleys, börjat växa fram över hela världen. En vätgasdal är ett geografiskt område där flera vätgasapplikationer kombineras till ett integrerat ekosystem vilket blir mer kostnads- och energieffektivt.

Balticcseah2 stöds av Clean hydrogen partnership och dess medlemmar.

Nyheter