2015-11-05

Energiforsk lyfter frågan om standardisering inom energibranschen

​Den 4 november 2015 samlade Energiforsk, i samarbete med SIS och SEK/IEC Standardisering, energibranschen till ett öppet seminarium om standardisering inom energiområdet.

Sverige har i många hänseenden varit en framgångsrik föregångare inom standardisering inom vitt skilda områden. Systematiskt och proaktivt deltagande i standardiseringsarbete har bidragit till att många svenska exportföretag har blivit framgångsrika inom många olika branscher, inte minst inom energiområdet.

På seminariet deltog SIS och SEK/IEC, som båda är centrala aktörer vad gäller standardisering inom energiområdet, samt aktörer från både forskning och näringsliv.​

Deltagarna fick lyssna till flera intressanta presentationer, bland annat om hur standardisering påverkar verksamheten hos svenska företag, hur standardisering och ekonomi hänger ihop, standardisering inom interoperabilitet och asset management samt utformningen av ISO 50001 Energy Management Systems. 

​Här nedan finns presentationerna från dagen att ladda ner (PDF):

Välkommen till SIS och SEK/IEC Standardisering
Susanne Olausson, områdesansvarig Elnät, vindkraft, solel, Energiforsk AB

Introduktion till SIS och SEK/IEC Standardisering
Thomas Idermark, vd SIS och Thomas Borglin, SEK

Hur påverkar standardisering verksamheten hos Sveriges företag?Maria Sandqvist, Teknikföretagen

Hur nås succé genom att kombinera ekonomi och standardisering?
Magnus Johansson, post doc, Lunds universitet

Medför standardisering inom Interoperabilitet ett pålitligt nät?
Professor Lars Nordström, KTH

Garanterar Asset Management gott resultat? Associate Diego Klappenbach, UMS Group Europe B.V.

Hur har Sverige påverkat utformningen av ISO 50001 Energy management systems?
Information om möte 2016. Tore Åhlström, Vattenfall HEAT Development/Business intelligence 

Nyheter