2021-04-20

Tre dagars tillämpad utbildning för planeringsingenjörer

Hur ska man på bästa sätt utveckla framtida elnätsstrukturer på ett kostnadseffektivt sätt? Under hösten håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

Utbildningen hålls under tre dagar i oktober och november och handlar om hur man med hjälp av tillförlitlighetsanalys kan undersöka hur elnäten kan förenklas och hur man kan minska antalet komponenter och samtidigt bibehålla samma leveranssäkerhet. 

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här. 

Nyheter