2016-11-16

Om Trumps påverkan på USA:s klimatpolitik

– Det kan se dystert ut, men tror också att det finns en del ljusglimtar som man kan ta fasta på, sa Markus Wråke på Energiföretagens frukostmöte i dag.

Markus, som själv tidigare varit verksam som forskare, bland annat på IEA, International Energy Agency gav sin syn på situationen:

– USA har federala skattelättnader för förnybart – detta är svårt att ta bort och systemet ska ändå fasas ut år 2020. Det behövs kanske inte så länge till heller eftersom vind och sol blir allt billigare. Dessutom har tre fjärdedelar av delstaterna regelverk som stöder förnybart. Så jag tror att mycket av det dagliga arbetet kommer att ticka på ändå de kommande fyra åren. Det är kanske därefter som det är mer osäkert.

Markus Wråke betonade dock det viktiga signalvärdet som den amerikanska klimatpolitiken innebär:
– Globalt sett ser jag en risk i att den optimism som COP21 och Parisavtalet har bidragit med nu är i fara.

Läs mer om frukostseminariet på Energiföretagens webbplats.

Nyheter