2021-10-08

Mötesplats för flexibilitetsmarknader

Affärsmodeller för flexibilitetsmarknader står i fokus när höstens CoordiNet-forum samarrangeras med Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL den 18 november. Vad finns att lära av de svenska demonstrationerna i CoordiNet och hur ser prissättning ut i ett system dominerat av förnybar elproduktion? Det är några av ämnena i programmet!

–CoordiNet arbetar med att möta kapacitetsutmaningarna i elnätet bland annat genom nytt tänk inom affärsmodeller. Med tanke på ämnet vi valt för höstens SamspEL Arena, och att vi tidigare haft goda samarbeten med CoordiNet-forum, såg vi det som ett naturligt steg att samköra eventen, säger Peter Bennewitz, programansvarig för SamspEL på Energimyndigheten. 

Den svenska demonstrationen i CoordiNet har under de senaste åren genomfört flera forum med givande diskussioner om projektets utveckling och resultat tillsammans med hundratals aktörer från bransch och forskning. Höstens möte är det sjunde i ordningen och berättar om de lärdomar som dragits under tre år och har workshops för att få input om hur framtidens flexibilitetsmarknader ska utformas.

–EU-projektet CoordiNet ska ta fram en europeisk roadmap utifrån erfarenheterna i de storskaliga demonstrationerna i Sverige, Grekland och Spanien. Nu vill Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät ha er input i det arbetet, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution. 

CoordiNet  demonstrerar storskaliga flexibilitetsmarknader. Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät har tillsammans med Uppsala kommun, Expektra, Energiforsk och andra aktörer i Europa sökt medel från EU:s ramprogram Horizon2020 för att frigöra effektflexibilitet för att möta elnätens framtida utmaningar. Koordinering mellan TSO/DSO/kund kommer att demonstreras på regionala marknader med system- och flexibilitetstjänster.  

Webbinarium

Hela eventet genomförs som ett webbinarium den 18 november mellan klockan 9 och 16.

Program och anmälan

Mer information, program för webbinariet och anmälan finns på webbplatsen för
CoordiNet-forum & SamspEl Arena

Nyheter