2016-12-15

Ny folder presenterar Krafttag ål

Krafttag ål – ett program med åtgärder och kunskap om ål och vattenkraft. Nu har vi tagit fram en sammanfattande skrift om programmet och de fem projekt som just nu pågår.

Krafttag ål, är ett forskningsprogram som drivs i samverkan mellan Energiforsk, Havs- och vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftföretag. Programmet består både av forsknings- och utvecklingsprojekt och av frivilliga, konkreta åtgärder.

Resultaten av programmet ska öka kunskapen om hur tekniska lösningar i kraftverk kan förbättra ålens passage nedströms. Syftet är också att ta reda på vilka faktorer som påverkar utvandringen av blankål och hur skonsam drift kan användas i perioder med stora mängder av vandrande ål. Ladda ner foldern som ger en översikt av projekten i text och bild, eller läs mer om programmet här!

Nyheter