2017-11-20

Projekt leder kurs i tillförlitlighetsanalys

Snart hålls en tillämpad utbildning med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät. Kursen riktar sig till personer med ingenjörskompetens eller jämförlig arbetslivserfarenhet.

Kursen Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem, som hålls av Patrik Hilber på H2L Grid Solutions, har utvecklats inom ett projekt i Energiforsks program Risk- och tillförlitlighetsanalys. Kursen kommer att ha fokus på teori applicerat på praktiskt tillämpbara övningsuppgifter. Till grund för utbildningen ligger Energiforskrapporten 2015:105 Enkla elnät, säkra elleveranser som används som kursmaterial. I kusen ingår:

  • Ett kurskompendium med övningsuppgifter och en guide för att genomföra en tillförlitlighetsanalys
  • Ett excelark med en manual för att skatta och visualisera felintensitet från feldatamängd.
  • Ett excelark med manual för att beräkna förväntat A, U, index m.m. för relativt enkla nät.
  • Ett antal förslag till lösningar för övningsuppgifterna. 

Mer information om projektet som lett fram till kursen finns här!

Kursen hålls centralt i Stockholm i februari

Instuderingsmaterial skickas ut den 7 februari och kursdagar och tider är: 
14 februari 9-17
15 februari 8-12
14 mars 10-16

Kursen hålls på Göteborg Energi i september 

Instuderingsmaterial skickas ut den 28 augusti och kursdagar och tider är: 
4 september 2018 9-17
5 september 2018 8-12
26 september 2018 10-16

Kostnaden för kurs, inklusive kaffe och luncher är 14 800 plus moms. Deltagare från företag och organisationer som under 2016 medverkade i Energiforsks riskanalys program har 20 % rabatt på kursavgiften.

Anmälan

Anmäl dig direkt till kursledaren: patrik.hilber@h2l.se

Ange namn, e-post och en kort bakgrund (exempelvis högsta examen och hur många år du varit i elbranschen)

Nyheter