2018-05-09

Ständigt utbyte av erfarenheter

Ett viktigt projekt i forskningsprogrammet Smarta elnät handlar om att införa en standard för automation i eldistributionsnätet. Projektet genomför regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

–Projektet, som kallas IEC 61850 Nätverk, producerar inte resultat i vanlig bemärkelse eftersom det är ett ständigt pågående utbyte av erfarenheter som är vårt mål, säger Florin Stelea på Sweco som leder projektet.

Nyttan för energibranschen är att man kommer närmare en gemensam branschstandard för automation i eldistributionsnätet. Ju mer erfarenheter, negativa som positiva, som går att ta del av desto fler problem kan lösas på vägen mot implementation av den här standarden. 

Ett par träffar om året
Årets första nätverksträff har just hållits där nya erfarenheter presenterades och diskuterades för att skapa en gemensam bild av hur problem och framsteg ser ut i branschen. Ett exempel är på vilket sätt dokumentation ska hanteras för standarden och hur det fortsatta arbete bör ske. Under nätverksmötet redovisades också vad som görs internationellt. Sverige bidrar i olika arbetsgrupper som jobbar med att komma närmare en implementering av standarden i större skala. 

Nästa nätverksträff kommer att hållas den 18:e oktober. Du som önskar vara med kan kontakta Robin Daunfeldt på Sweco.

Mer om Smarta elnät här.  

Nyheter