2024-01-03

Energiforsk släpper sina bästa tips för forskarpresentationer

Förenkla, använd tydliga illustrationer – och bestäm vad du vill att lyssnarna ska komma ihåg. Det är tre av Energiforsks bästa tips till forskare som vill nå ut med sina resultat. Nu finns alla tipsen att ladda ner från Energiforsks webbplats.

– Energiforsk samarbetar sedan många år med några av de bästa energiforskarna och baserat på det har vi samlat våra bästa tips för hur fler forskare ska bli ännu bättre på att nå ut. Det behövs mer forskningsbaserad kunskap om hur Sverige kan skapa ett robust och hållbart energisystem, säger Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig på Energiforsk.

Energiforsk arrangerar varje år fler än 50 olika webbinarier, seminarier och konferenser, där flera forskare ofta presenterar forskningsresultat och rekommendationer. Men det kan vara utmanande att hålla en presentation om komplexa frågor som gör att människor verkligen förstår, tar intryck och påverkas.

– För att fler människor ska få ökad förståelse för den forskning vi bedriver och initierar har vi samlat våra bästa tips för den som ska hålla en presentation. Vi hoppas att tipsen kan inspirera och göra det roligare både att presentera och lyssna, säger Daniel Hirsch.

Energiforsk har samlat tipsen i en Powerpoint-mall som består av två delar. Den första delen innehåller tio generella tips i presentationsteknik. Den andra delen består av åtta förslag på struktur för hur man som forskare kan lägga upp sin presentation.

Inspirationsmall

Energiforsks inspirationsmall för presentationer finns att ladda ner som PDF här.

Ska du göra en presentation på uppdrag av Energiforsk och vill ha mallen i Powerpoint? Mejla oss på kontakt@energiforsk.se.

10 tips i presentationsteknik

 1. Bestäm vad som är allra viktigast
  Vad vill du att lyssnarna ska veta, tycka, känna eller göra efter att de hört dig tala? Det kan vara de viktigaste resultaten eller slutsatserna från en studie. Det kan också vara rekommendationer till beslutsfattare baserade på din studie. Fokusera föredraget på det.

 2. Börja och avsluta med ditt viktigaste medskick
  Få in ditt viktigaste medskick tidigt i presentationen och berätta att det är det här ditt föredrag kommer handla om. När du avslutar presentationen, upprepa budskapet igen. Det ökar chansen att lyssnarna minns det du vill.

 3. Gör dig begriplig
  Fundera på vilken din målgrupp är i första hand. Anpassa föredraget efter den. Hitta slagkraftiga formuleringar så att de förstår och kommer ihåg det du säger. Undvik facktermer och förkortningar om det går, men om de behövs – förklara dem. Om både forskarkollegor och en gymnasieklass har utbyte är det en fördel, men viktigast är att din huvudmålgrupp har utbyte.

 4. Använd stödord på de bilder du visar
  Om du har mycket text på dina slides finns en risk att åhörarna läser snarare än lyssnar. Skriv därför stödord och tala fritt utifrån dem. Använd gärna animeringsfunktionen och klicka fram stödorden allt eftersom.

 5. Använd illustrationer
  Illustrationer eller bilder är ofta effektivt, både för att ge ökad förståelse och för att åhörarna ska minnas bättre. Utgå från att din forskning är komplex och våga välj bilder som förenklar. Om du behöver använda en komplex illustration, använd gärna animeringsfunktionen och klicka dig igenom illustrationen. Avstå från bilder som inte ger ökad förståelse eller bidrar till att åhörarna minns bättre.

 6. Väck känslor
  Fakta ihop med känslor ökar chansen att människor minns och påverkas av det du säger. Sträva därför efter att väcka känslor, till exempel i val av illustrationer. Det kan till exempel handla om att visa en bild från Rysslands invasion av Ukraina för att visa på EU:s behov av att minska import av fossila bränslen. Det går att vara objektiv och ändå väcka känslor.

 7. Visa engagemang
  Entusiasm smittar, så genom att visa ditt engagemang ökar du chanserna att även åhörarna engageras. Berätta varför det du pratar om är så viktigt. Låt både kroppen och rösten vara med och uttrycka vad du brinner för. Ett knep kan vara att inleda presentationen med en berättelse, ett påstående eller en fråga. Genom att engagera från första stund väcker du intresse för helheten.

 8. Banta presentationen
  Ställ dig själv frågan om varje bild i din presentation verkligen behövs. Kom ihåg att de flesta åhörare bara minns en eller ett par saker från ett föredrag. Om du har slides som inte hjälper åhörarna att minnas dina viktigaste budskap, överväg att stryka dem.

 9. Ta hjälp av andra
  Öva innan och håll din presentation för en kollega. Be om återkoppling och om något är oklart eller om det är svårt att vara koncentrerad genom hela föredraget, försök ändra. Tar föredraget längre tid än du har fått tilldelat, stryk. Lägg in marginaler så det finns tid för spontana frågor.

 10. Upprepa ditt viktigaste medskick
  Kom ihåg att återupprepa ditt viktigaste medskick från inledningen, så att du ökar chansen att det är vad åhörarna minns.

Nyheter