2019-12-06

Styrmedel som påverkar fjärrvärmen

I går genomfördes det sista av tre frukostseminarier som ett projekt i Futureheat arrangerar. Den här gången med Erik Dotzauer från Stockholm Exergi som gav en lägesrapport kring de styrmedel och regelverk som påverkar fjärrvärmen.

Seminariet ingår i projektet Internationell fjärrvärmeforskning vid Linköpings universitet som skapar en gemensam plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning inom fjärrvärme och fjärrkyla. Ämnet var högaktuellt eftersom Riksdagen dagen innan fattade beslut om att införa den omtvistade skatten på avfallsförbränning. Lagen träder i kraft den 1 april 2020.

– Jag och många andra menar att den här skatten inte är ett fungerande styrmedel. Den kan motverka sitt syfte, bland annat eftersom skattesatsen minskar med andelen fossilt i avfallet. Ju högre andel fossilt desto lägre skatt. Precis tvärtemot vad som är logiskt.

Erik Dotzauer menar att det måste löna sig att göra rätt och att det måste finnas långsiktiga styrmedel som grund:

–Vi i fjärrvärmebranschen måste fokusera på att göra det som är rätt och riktigt för samhället. Vi måste tänka ett steg längre än enbart på den kortsiktiga lönsamheten i de egna företagen. Det är det enda som kommer att hålla i längden.

Erik Dotzauer arbetar nu vidare med policy och styrmedel i flera olika nätverk inom fjärrvärmesektorn. Det är en komplex situation för fjärrvärmeföretagen med många olika lagar och regler att ta ställning till.

–Jag välkomnar en gemensam plattform där vi kan ta del av både svensk och internationell forskning på området. Det är också viktigt att vi kan utbyta erfarenheter mellan företagen.

Gemensam plattform
Projektledare Therese Nehler och Kommunikatör Marie Magnefjord, båda från Linköpings universitet är mycket nöjda med utfallet av de tre frukostseminarierna:
– Det har varit ett stort intresse för seminarierna från fjärrvärmeföretagen och övriga i branschen. Vi har haft bra diskussioner och jag har fått in mycket bra synpunkter och ny kunskap som kommer väl till pass i kunskapsplattformen som vi nu inleder det praktiska uppbyggnaden av, berättar Therese Nehler.

Lär mer om forskningsprojektet Internationell fjärrvärmeforskning och ladda ner Erik Dotzauers presentation

 

Nyheter