2021-02-12

Nya resultat om säkerhet i dammluckor

När man ökar regleringen av vattenkraften och klimatförändringar gör att flödet förändras är det viktigt att behålla säkerheten kring avbördning, det vill säga hur mycket vatten som kan passera per tidsenhet genom en vattenkraftanläggning. Nu kommer nya resultat som ska underlätta säkerhetsarbetet ytterligare.

En ny forskningsrapport beskriver de metoder som i dag används för att kontrollera segmentluckornas lager i dammar och vattenkraftstationer. Äldre installationer har lager som kräver smörjning medan nyare luckor ofta är utrustade med självsmörjande lager. Att smörja ett lager kan vara svårt eftersom smörjmedlet inte tränger in i det belastade området. En ökad friktion i ett lager kan göra att en utskovslucka inte öppnas och att den måste stängas av för reparation. Vid ett högt flöde kan det innebära allvarliga konsekvenser för dammsäkerheten.

Övervakningmetoder

Det finns övervakningssystem för lager i roterande axlar, men har tidigare saknats för lucklager. I den nya rapporten redovisas tre exempel där töjningsgivare har monterats på luckbenen och vid manövreringen för att man ska kunna avläsa vilka spänningar som uppstår. Metoderna skiljer sig något i det praktiska genomförandet men bygger på samma princip.

–Vilken av de testade metoderna som lämpar sig bäst beror på hur luckbenet är utformat. Generellt kan man säga att slanka luckben ger ett mer tillförlitligt resultat, men den typen är också känsligare för ökande lagerfriktioner, säger Peter Bergkvist på Norconsult som genomfört studien.

Mer om resultaten i rapporten Lagerinbyggnad för segmentluckor

Nyheter