Rapport

Lagerinbyggnad för segmentluckor

En ökad reglering av vattenkraften och ett förändrat flöde genom klimatförändringar, gör att det är viktigt att bibehålla säkerheten kring avbördning i våra vattenkraftanläggningar.

Luckbenen är en svag del av konstruktionen i en segmentlucka. Med ett förhöjt friktionsvärde i ett lucklager blir benet utsatt för stora påkänningar. Förhöjd friktion i ett glidlager kan uppstå av skador i glidytorna, genom kontaminering av vatten och partiklar eller på grund av bristfällig smörjning. De inbyggda skyddssystem som vanligtvis förekommer på segmentluckor är dimensionerade för att skydda luckspelet mot överbelastning. Man kan inte förutsätta att luckbenen är dimensionerade för klara lyftspelets maxkapacitet om ett lager kärvar.

Ökande lagerfriktion medför en höjning av lyftkraften. Även parametrar som tätningsfriktion, vattennivå och mediatemperatur vid hydraulik påverkar lyftkraften. Dessutom är det två lagringar för en segmentlucka. Att övervaka lyftkraften räcker därför inte för att säkerställa konditionen på ett lager.

Här redovisas tre snarlika metoder där man monterat töjningsgivare på luckbenen och genom analys beräknat lagerfriktionskoefficienten. Metoden har bland annat tillämpats där det funnits indikationer på bristande funktion i lagringen. Mätningarna har genomförts både före och efter renovering av lagerinbyggnader och verifierat lägre friktioner efter renovering.

Nyheter

Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Energieffektivisering bästa sättet att snabbt sänka elpriserna

Genom att minska efterfrågan av el med 5 procent i Europa skulle elpriserna i elområde 3 minska snabbt och landa på ungefär samma nivå som sommaren 2021. Det visar en studie som Ea Energy Analyses har gjort på uppdrag av Energiforsk.

24 aug 2022


Representanter från kraftbranschen sökes till vårt SIS-program

Nu söker vi representanter inom tre av SIS-programmets kommittéer: 1) Standardisering för fasta bränslen, 2) Miljöledning, och 3) Biologisk mångfald. Välkommen med din intresseförfrågan!

15 aug 2022 - Trygg elförsörjning


Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:721

Författare

Peter Bergkvist. Granskare: Peder Eklund, Anders Marklund, Henning Føsker