Rapport

Lagerinbyggnad för segmentluckor

Uppdaterad 2021-12-02 Publicerad 2021-02-12

En ökad reglering av vattenkraften och ett förändrat flöde genom klimatförändringar, gör att det är viktigt att bibehålla säkerheten kring avbördning i våra vattenkraftanläggningar.

Luckbenen är en svag del av konstruktionen i en segmentlucka. Med ett förhöjt friktionsvärde i ett lucklager blir benet utsatt för stora påkänningar. Förhöjd friktion i ett glidlager kan uppstå av skador i glidytorna, genom kontaminering av vatten och partiklar eller på grund av bristfällig smörjning. De inbyggda skyddssystem som vanligtvis förekommer på segmentluckor är dimensionerade för att skydda luckspelet mot överbelastning. Man kan inte förutsätta att luckbenen är dimensionerade för klara lyftspelets maxkapacitet om ett lager kärvar.

Ökande lagerfriktion medför en höjning av lyftkraften. Även parametrar som tätningsfriktion, vattennivå och mediatemperatur vid hydraulik påverkar lyftkraften. Dessutom är det två lagringar för en segmentlucka. Att övervaka lyftkraften räcker därför inte för att säkerställa konditionen på ett lager.

Här redovisas tre snarlika metoder där man monterat töjningsgivare på luckbenen och genom analys beräknat lagerfriktionskoefficienten. Metoden har bland annat tillämpats där det funnits indikationer på bristande funktion i lagringen. Mätningarna har genomförts både före och efter renovering av lagerinbyggnader och verifierat lägre friktioner efter renovering.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:721

Författare

Peter Bergkvist. Granskare: Peder Eklund, Anders Marklund, Henning Føsker