Rapport

Lagerinbyggnad för segmentluckor

En ökad reglering av vattenkraften och ett förändrat flöde genom klimatförändringar, gör att det är viktigt att bibehålla säkerheten kring avbördning i våra vattenkraftanläggningar.

Luckbenen är en svag del av konstruktionen i en segmentlucka. Med ett förhöjt friktionsvärde i ett lucklager blir benet utsatt för stora påkänningar. Förhöjd friktion i ett glidlager kan uppstå av skador i glidytorna, genom kontaminering av vatten och partiklar eller på grund av bristfällig smörjning. De inbyggda skyddssystem som vanligtvis förekommer på segmentluckor är dimensionerade för att skydda luckspelet mot överbelastning. Man kan inte förutsätta att luckbenen är dimensionerade för klara lyftspelets maxkapacitet om ett lager kärvar.

Ökande lagerfriktion medför en höjning av lyftkraften. Även parametrar som tätningsfriktion, vattennivå och mediatemperatur vid hydraulik påverkar lyftkraften. Dessutom är det två lagringar för en segmentlucka. Att övervaka lyftkraften räcker därför inte för att säkerställa konditionen på ett lager.

Här redovisas tre snarlika metoder där man monterat töjningsgivare på luckbenen och genom analys beräknat lagerfriktionskoefficienten. Metoden har bland annat tillämpats där det funnits indikationer på bristande funktion i lagringen. Mätningarna har genomförts både före och efter renovering av lagerinbyggnader och verifierat lägre friktioner efter renovering.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:721

Författare

Peter Bergkvist. Granskare: Peder Eklund, Anders Marklund, Henning Føsker