2022-10-10

Fullsatt geoworkshop krävde extrainsatt seminarium

Den 9:e september anordnades en workshop i djupgeotermi som lockade deltagare från hela fjärrvärmebranschen. Presentationerna skapade så mycket engagemang att ett extrainsatt seminarium fick sättas in två veckor senare.

Den 9:e september hölls en workshop i djupgeotermi som anordnades i samarbete mellan Energiforsks Värmekluster och innovationsklustret Varm&Kallt.

Workshoppen hölls i Energiforsks lokaler i Stockholm och deltagarlistan visade på en bred uppslutning från olika aktörer i branschen som energibolag, akademiker, borrföretag, konsulter, finansiärer och myndigheter.

Under dagen hölls fem presentationer med fokus på allt ifrån teknik/geologi till ekonomi och finansiering. Efter varje presentation diskuterades det intresserat och livligt kring ämnena - engagemanget var så stort att en avrundande diskussion fick ske på ett extrainsatt webbinarie två veckor senare.

– Det är jätteroligt att workshoppen skapade så mycket diskussion, det tyder på att behovet av innovationskluster som Värmeklustret och Varmt&Kallt behövs - så att branschen kan samlas, utbyta kunskap och diskutera med varandra, säger Mikael Karlsson.

Energiforsks Värmekluster och innovationsklustret Varmt&Kallt stöds av Energimyndigheten och en rad innovationsintresserade företag. Vill du bli en del av värmeklustret och driva den geotermiska utvecklingen framåt? Kontakta Mikael Karlsson på Energiforsk. 

Klicka här för att få åtkomst till alla presentationer från dagen.

Nyheter