2023-04-17

Nytt verktyg kan öka lönsamheten för solkraft: "Optimerar utifrån avkastning"

I ett Energiforskprojekt har ett nytt och unikt beräkningsverktyg för solcellsprojektörer tagits fram som tar hänsyn till lokala väderförhållanden och till prissignaler från elmarknaden. Verktyget har potentialen att öka lönsamheter för solcellsanläggningar och i förlängningen skulle det kunna accelerera utbyggnaden av förnybar klimat- och miljövänlig elproduktion i form av solkraft.

Vissa typer av solcellsanläggningar, som till exempel på mark eller platta tak, erbjuder möjligheten att installera solceller i valfria riktningar, vilket skiljer sig mot installationer på tak där solcellsmodulerna oftast installeras med samma orientering som taket. Trots det är det praxis att installera solceller i söderläge i många solcellsparker, eftersom det inte funnits ekonomiska eller produktionsmässiga incitament att göra annorlunda.

För solcellsparksprojektörer har det saknats ett verktyg som tar hänsyn till lokala väderförhållanden och till prissignalerna från elmarknaden, och därmed till balansen mellan produktion och efterfrågan. Därför initierades Energiforskprojektet Beräkningsverktyg för optimering av solceller som har tagit fram ett sådant verktyg.

Projektet har genomförts med stöd av Åforsk av Johan Lindahl från Bequerel Sweden AB, Pietro Elia Campana från Mälardalens universitet och Marie Kofod-Hansen från Energiforsk.

Utifrån lokalt väderdata från SMHI kan modellen simulera produktionen av el för alla potentiella vinklar och riktningar hos en solcellsmodul. Enligt punktundersökningar på vissa platser visar resultaten att avkastningen kan ökas med mellan 0,3% och upp till 2,3% om en optimering av orienteringen sker med hänsyn till lokala vädermönster och spotprisvariationer jämfört med den traditionella orienteringen.

– Den stora skillnaden jämfört med andra kommersiella dimensioneringsverktyg är att det här verktyget optimerar utifrån avkastning snarare än maximalt producerad energi, säger Johan Lindahl på Becquerel Sweden.

Beräkningsverktyget har potentialen att öka inkomsten för olika solcellsanläggningar över tid, och därmed lönsamheten för solkraften i Norden. I förlängningen skulle det kunna accelerera utbyggnaden av förnybar klimat- och miljövänlig elproduktion i form av solkraft, vilket är en möjliggörare för den kommande elektrifieringen av samhället och att minska andelen fossil energi i Nordens och Europas energimix.

– Huvudsyftet med forskningsprojektet var att undersöka om det finns en potential och vinning med den här typen av beräkningar, vilket vi kom fram till att det gör. Prototypverktyget har de grundläggande funktionerna för att användas redan idag, men det skulle behöva vidareutvecklas för att bli mer användarvänligt, säger Johan Lindahl.

Nästa steg är att undersöka intresset hos solcellsparksprojektörer för att för en utveckling av ett kommersiellt verktyg baserat på den grund som tagits fram i forskningsprojektet.

Ta del av hela rapporten här.

Nyheter