2023-02-21

Aktuell konferens i Västerås om solceller i Sverige

Konsortiet Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE), som startade 2022, tar i forskningsprojekt fram kunskap som främjar och upprätthåller tillväxten av solcellsmarknader i Sverige. Den 23-24 maj arrangerar Mälardalens universitet en konferens för medlemmar i SOLVE med föredrag, temadiskussioner och studiebesök.

I november 2022 genomförde SOLVE en välbesökt konferens i Karlstad och nu i maj går centrets andra konferens av stapeln i Västerås. Vi kommer bland annat att få lyssna på följande presentationer:

  • Svenska kraftnät berättar om vilken roll solel kan spela för frekvensreglering i elnätet.
  • Hemsö, stor ägare av samhällsfastigheter, berättar om hur de tänker kring att installera solceller på sina fastigheter.
  • KP energy, grossist inom solenergi, laddinfrastruktur och energilagring, berättar om sin verksamhet på solcellsmarknaden.
  • Next2Sun, en tysk leverantör av solcellsparker, talar om lösningar och projekt för agrivoltaiska solcellsanläggningar.
  • Bequerel Sweden beskriver solcellsmarknaden.

Studiebesök på Kärrbo Prästgård
Under konferensen gör vi ett studiebesök till Kärrbo Prästgård som fått Miljö och klimatrådets hederspris 2022 för sin elproduktion i kombination med ekologisk odling. På gården drivs ett agrivoltaiskt forskningsprojekt tillsammans med Mälardalens universitet som pågått sedan hösten 2020. Här kombineras solceller med odling på jordbruksmark.

– Vi har en öppen gård med etisk djurhållning och småskalig produktion. Vi föder upp djur och förädlar matvaror som vi säljer i vår gårdsbutik. Vi låter energiförbrukningen styra våra beslut och funderar alltid på vad vi kan göra annorlunda för att bli ännu mer hållbara, berättar Ulf Andersson som driver Kärrbo prästgård.

Mer info inom kort
Mer information om konferensen kommer inom kort. Bengt Stridh, lektor på Mälardalens universitet och välkänd solprofil, ansvarar för programmet:

– Det finns en stor bredd i forskningen som bedrivs inom SOLVE och vi har också en nära koppling till energibranschen. Kunskapsspridning och nätverkande är centralt för centret och jag hoppas att de här två dagarna ska ge upphov till nya forskningsprojekt och viktiga möten.

Medlem i SOLVE
Konferensen är öppen för dig som är medlem i SOLVE! Vill du ha mer information om hur du och ditt företag kan bli medlemmar, kontakta Marie Kofod-Hansen på Energiforsk.

Läs mer om SOLVE

 

 

 

 

Nyheter