2020-04-09

Bättre balans miljöhänsyn och vattenkraft

Energiforsk har gått med i ett stort norskt forsknings- och innovationsprojekt som under tre år ska titta på hur nya miljörestriktioner inverkar på kraftsystemet i Sverige, Norden och resten av Europa.

Resultaten från studien kommer kunna ge oss viktig kunskap för att hitta en bra balans mellan lokal miljöhänsyn och reglerbar vattenkraft i framtidens förnybara kraftsystem.  

–Jag är säker på att vår medverkan i det här projektet kommer vara värdefullt för den svenska vattenkraftbranschen. Projektet har möjligheten att ge oss de verktyg vi behöver, eller åtminstone leda oss en bit på vägen, för att göra en korrekt bedömning av hur de kommande miljöprövningarna påverkar vårt kraftsystem, säger Emma Hagner, områdesansvarig för vattenkraftforskningen på Energiforsk.

 Vattendirektivet innebär en ram för enhetliga EU-regler för att skydda sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Det handlar framför allt om att förbättra det vattenrelaterade miljöarbetet genom en gemensam lagstiftning för vatten. Det här projektet ska ge ny kunskap om den samlade påverkan på kraftsystemet som omprövningarna av vattenkraftens tillstånd och införandet av moderna miljövillkor kommer att medföra. Projektansvarig är branschorganisationen Energi Norge och forskningen leds av forskningsinstitutet Sintef Energi. 

–Forskningsinnholdet vil være knyttet til svært komplekse analyser med flermarkedsmodellering i kombinasjon med detaljert modellering av vannkraftsystemet og dets restriksjoner. Et resultat fra prosjektet vil være mer velprøvde og robuste modeller egnet for analyse av fremtidens kraftsystem med mye ikke-regulerbar kraftproduksjon, säger forskaren Ingeborg Graabak på Sintef Energi.

Läs mer om projektet Nya miljörestriktioner – övergripande inverkan på kraftsystemet på Sintef Energi. 
 

Nyheter