2021-06-29

Demonstrationer under förra vintern

Den svenska demon i projektet CoordiNet har nu kört sin andra lyckade vinter. Under konferensen CoordiNet forum 6 presenterades hur testerna på de olika demoplatserna har gått.

I Skåne började testperioden vintern 2020/2021 med milt väder och endast enstaka köp genomfördes. Senare när det kalla vädret slog till blev allt fler skarpa köp aktuella och flexibilitet fanns inte alltid tillgänglig på marknaden.

Fördubbling
När marknaden i Skåne stängdes i mars hade alla resurser avropats. Under perioden nåddes en totalt på cirka 110 MWh, vilket var en fördubbling av volymen som under vinter 2019/2020  låg på 65 MWh. 

I Uppland gjordes i januari många avrop som fortsatte in i februari då det blev kallare. Otillräckligt med billig flex på marknaden gjorde dock att tillfälliga abonnemang nyttjades vid dessa lägre temperaturer. Då marknaden stängdes i mars hade alla resurser avropats med en total på 6596 MWh, vilket även det var en fördubbling av förra årets avropade flexibilitet.

Under den här perioden introducerades även en intradagsmarknad och den 21:e december gjorde också testköp av batteriet i Uppsala för första gången. 

På Gotland öppnades marknaden i december. Då var även kvalitetsförbättring av lastprognoser i fokus. Testavrop genomfördes men fortsatt förändringsarbete krävs för att driften ska använda marknaden i skarpa lägen. 

Balansmarknad
Bud som skickades vidare till Svenska kraftnäts balansmarknad kunde inte testas skarpt under perioden. Men under kommande vinterperiod, 2021/2022 förväntas nya affärsmodeller testas som inkluderar både säsongs- vecko- och fria köp och bud.

Läs mer på Vattenfall eldistributions hemsida

 

Nyheter