2018-11-22

Forskning till nytta för fjärrvärmebranschen

I går presenterades de första resultaten från Futureheat – forskning om allt från efterfrågeflexibilitet och avfallets roll i energisystemet till implementering av fjärde generationens fjärrvärmenät.

Resultaten från Futureheat bidrar till ett hållbart uppvärmningssystem och nu börjar de komma från de olika projekten när den första etappen av programmet snart är avslutad.

–Den här branschgemensamma forskningen är oerhört viktig för fjärrvärmen i Sverige. Våra frågor är i många fall så specifika att ingen annan kommer att forska om dem, säger Charlotte Tengborg på E.ON Värme Lokala Energilösningar och som är ordförande i styrgruppen för Futureheat och fortsätter:

–Futureheat som bara har varit igång ett år har redan varit till nytta för branschen. På ett standardiseringsmöte i Berlin nyligen, kunde vi lyfta rapporten som handlar om prestanda hos olika mätare. Det här är branschunik forskning som också kommer till nytta internationellt.

Tio projekt är igång, inom programmets tre fokusområden som handlar om nätet som strategisk resurs, om byggnader som reglerresurs och om fjärrvärmens och fjärrkylans roll i energisystemet. Intresset för forskningsresultaten är stort bland fjärrvärmeföretagen som nu också har möjlighet att medverka till att Futureheat kan fortsätta i en ny etapp från januari 2019.

–I morgon samlas styrgruppen för att välja bland de olika projektförslag vi fått in. Och det finns fortfarande möjlighet för fler företag att komma med och bidra till den gemensamma fjärrvärmeforskningen, säger Fredrik Martinsson programansvarig på Energiforsk.

Mer om projekt och resultat från Futureheat här. 

 

 

Nyheter