2019-02-04

Sprid detta i ditt nätverk!

Nu är det dags för forskare inom området elektriska kraftsystem att förbereda era synopsis som kan utgöra de svenska bidragen till nästa CIGRE-kongress som hålls i Paris i augusti nästa år.

CIGRE önskar i sitt Call for papers bidrag kring samtliga aspekter av elkraft, produktion, transmission, distribution, lagring och användning. Missa inte att sprida detta i dina egna nätverk, så att så många som möjligt har möjlighet att söka. Den 15 maj 2019 är sista dag att lämna synopsis till papers genom ett mejl till Susanne Stjernfeldt på Energiforsk som samordnar den svenska verksamheten.

Huvudförfattaren ska även skicka en kopia av synopsis till aktuell studiekommittéansvarig. De olika studiekommittéansvariga kommer sedan att kontaktas av den svenska Nationalkommittén för ett utlåtande. Efter granskning och urval, kommer nationalkommittén att skicka in de bidrag som har valts ut till CIGRE:s kansli i Paris, senast den 28 juni 2019.  

Nyheter