2017-09-25

Forskare ser in i framtiden

När slutrapporterna från Fjärrsyn analyseras av tre forskare är deras slutsats att det i forskningen kring fjärrvärme saknas en tydlig målbild för fjärrvärmens roll i framtiden.

Nu är samtliga slutrapporter från Fjärrsyns sista forskningsperiod publicerade och kan laddas ner från Fjärrsyn. Det är de tre forskarna Sven Werner, professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, Kerstin Sernhed som är biträdande lektor vid institutionen för energivetenskaper vid Lunds universitet och Kristina Lygnerud, konsult på IVL, Svenska Miljöinstitutet som har analyserat resultaten av de 34 slutrapporterna från den senaste programperioden av forskningsprogrammet Fjärrsyn.

–Visionen om fossilfrihet är mer eller mindre redan uppnådd. En diskussion krävs mellan olika aktörer i samhället för att komma fram till samsyn kring fjärrvärmeanvändningen. Först då kan kunder, företag och politiska aktörer arbeta för att uppnå samma målbild. Utan detta blir forskningen splittrad och inriktad på branschens kortsiktiga behov. Fjärrvärmen har en viktig roll i den framtida, smarta staden. För detta krävs teknikutveckling, en utvecklad roll för kund och affärsmodeller som kan hantera förändrade affärsvillkor. Forskning inom dessa områden är framöver viktig, skriver Sven Werner, Kerstin Sernhed och Kristina Lygnerud i ett gemensamt uttalande.

Läs mer om syntesen av de senaste fyra årens fjärrvärmeforskning och andra resultat och nyheter i Fjärrsyns senaste halvårsberättelse som laddas ner här! Forskningssyntesen kommer att publiceras inom kort.

 

Nyheter