2017-07-03

Energiforsk i Almedalen

Vår vd Markus Wråke är den här veckan med i den energipolitiska debatten i Almedalen. I dag, måndag inleder han genom att medverka på Vattenfalls seminarium Energidemokrati – en revolution att räkna med? Markus deltar också i ett rundabordssamtal om framtidens mobilitet.

Här finns det mer information om Vattenfalls seminarium Energidemokrati!

På tisdag förmiddag arrangerar Swedegas ett seminarium om flexibilitet och leveranssäkerhet som Markus modererar. Frågan är om vi har ett tillräckligt flexibelt energiutbud för att matcha efterfrågan. Seminariet handlar om energisystemets roll för regional energiförsörjning och om klimatsmart leveranssäkerhet för industrin, transporter och hushåll. Mer om det här!

Vi är också glada för att Markus kommer att inleda den stora energipolitikiska debatten Energispektrum som i år har temat flexibilitet där samtliga riksdagspartier är representerade. Att öka flexibiliteten i kraftsystemet kommer att vara en av energibranschens stora utmaningar de kommande decennierna. Flera centrala frågor kring kraftsystemets flexibilitet ska debatteras av riksdagspartiernas talespersoner inom energi. Seminariet följs av mingel och anmäl dig därför här!

Förhoppningsvis kommer årets Almedalsvecka att innebära många bra debatter, samtal och möjligheter för Markus att diskutera behovet av framåtblick, forskning och ny kunskap inom energiområdet!

  

Nyheter