2021-04-29

Nytt faktaunderlag om odlad fisk

Nu redovisas en sammanställning av resultaten från de senaste tio årens forskning om kompensationsodlad fisk.

Stora förändringar och framsteg har gjorts bland forskare och verksamhetsutövare kring kompensationsodlad fisk. Många gamla sanningar har ifrågasatts eller helt förkastats. En helt ny rapport listar i punktform vad vi vet och inte vet om kompensationsodlad lax och öring.

Det här är en kartläggning av utvecklingen och ett bra faktaunderlag för fortsatta diskussioner om framtidens kompensationsodling i Sverige. Bland annat ser forskarna att det är en svår balansgång mellan att producera en tillräckligt stor smolt och samtidigt hålla nere graden av tidig könsmognad hos hannar.

Rapporten visar också att det saknas en systematisk uppföljning av utsättningar från kompensationsodlingar. Men hur ska ett uppföljningsprogram se ut? Bör man inrätta några indexälvar för kompensationsodlad lax och öring där uppföljningen sker systematiskt och med hög precision? 

Sammanställningen av har gjorts av Anders Alanärä och Lo Persson på Sveriges lantbruksuniversitet och projektet har finansierats av vattenkraftföretagen Vattenfall Vattenkraft, Fortum, Skellefteå Kraft, Statkraft och Sydkraft Hydropower.

Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten Vad vi vet och inte vet om kompensationsodlad fisk

Nyheter