Rapport

Vad vi vet och inte vet om kompensationsodlad fisk

Den här kunskapssammanställningen redovisar resultat från olika forskningsprojekt som har genomförts under de senaste tio åren, framför allt i Norrfors kompensationsodling. Målet har varit att kartlägga vad vi vet, och kanske allra viktigast, vad vi inte vet om kompensationsodlad fisk.

Stora förändringar och framsteg har gjorts bland forskare och verksamhetsutövare kring kompensationsodlad fisk. Många gamla sanningar har ifrågasatts eller helt förkastats.

Den här kunskapssammanställningen har kartlagt utvecklingen och är ett bra faktaunderlag för fortsatta diskussioner om framtidens kompensationsodling i Sverige.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:767

Författare

Anders Alanärä och Lo Persson