Om programmet

Om programmet

När kompensationsodlingen av fisk startade i mitten av förra århundradet var den utplanterade fisken framför allt en ätbar resurs. Numera är utplanterad fisk en viktig del i förvaltningen av våra svenska lax- och öringsstammar.

Kompensationsodlingarna i Sverige har under en lång tid utvecklats på en rad områden. Det handlar bland annat om odlingarnas utseende, teknik, foder, miljö, fiskkvalitet och arbetssättet på en fiskodling. Vattenkraftens kompensationsodling stöttar utvecklingen genom att ta fram en branschgemensam odlingshandbok som ska främja djurhälsan och öka kvalitén på den utplanterade fisken. Målet är också att minska risken för oavsiktlig och omedveten negativ genetisk påverkan på fiskstammarna.

För att kunna säkerställa en kontinuerlig förbättring och att krav på miljö och kvalitet uppnås har behovet av ett nätverk som diskuterar fiskhälsorelaterade frågor på djupet ökat under åren. Det blev särskilt angeläget sedan Fiskhälsan avvecklades 2015. I övrigt gör det här programmet inga anspråk på att ersätta den funktion och kompetens som Fiskhälsan hade.

Vi strävar därför efter att vara ett forum för dialog mellan aktörer inom myndigheter, akademi och bransch där ambitionen är att finna gemensamma ytor för kunskapsutveckling och samsyn. Samverkan med myndigheter är en viktig del i programmet för att säkerställa att den verksamhet som kompensationsodlingarna bedriver och den FoU-verksamhet som utförs inom programmet är i enlighet med det uppdrag som kraftverken har för kompensationsutsättning.