2016-03-23

Nya dimensioneringsnormer leder till överarmering

Efter införandet av EUs kontruktionsstandarder, de så kallade Eurokoderna, har mängden armering i vattenkraftens betongkonstruktioner ökat kraftigt, vilket ställer till problem. En ny studie pekar på möjliga lösningar.

Så mycket som tio gånger mer armering kan bli resultatet när Eurokoderna används som dimensioneringsgrund vid betonggjutningar i stället för den nu ersatta nationella konstruktionsstandarden BBK. Det säger forskaren Richard Malm, vid avdelningen Betongbyggnad på KTH, som också innehar en tjänst på Sweco vid avdelningen Vattenkraft och dammar.

 – Det är ett stort problem, inte bara för att mer armering ökar kostnaderna utan också för att det försvårar själva gjutningen och kan påverka betongkonstruktionens funktion negativt. Vattenkraftens betongkonstruktioner är komplicerade och passar dåligt för normbaserade konstruktionsmetoder eftersom dessa inte är anpassade för grova gränssnitt, ofta handlar det om tjocklekar på flera meter.

 Tillsammans med Johan Blomdahl (Sweco), Erik Nordström (Sweco/KTH) och Manouchehr Hassanzadeh (Sweco/LTH) har Richard Malm genomfört en förstudie där tillgänglig litteratur på området har gåtts igenom. Syftet med studien är att kartlägga hur olika dimensioneringsmetoder påverkar graden av armering i vattenkraftens betongkonstruktioner.

 I studiens rapport redogörs även för olika sätt att genomföra detaljerade numeriska beräkningar vid analysen av ung betong. En viktig slutsats vid genomgången av litteraturen på området är att den nu ersatta nationella konstruktionsstandarden BBK sannolikt inte heller varit helt tillförlitlig som dimensioneringsunderlag, enligt Richard Malm.

– Det kan man också se vid vissa stationer där sprickbildning i betongen tyder på att armeringen i stället är otillräcklig.

Men studien påvisar också, med hänvisning till genomgången litteratur, att den gemensamma europeiska konstruktionsstandarden faktiskt inte behöver leda till den kraftiga armering som i dag tillämpas. Armeringen kan reduceras avsevärt utan att betongens egenskaper försämras med avseende på sprickbildning.

Vad vi vet är att vi behöver mer detaljerade numeriska beräkningar som underlag. För att kunna göra detta behöver vi först genomföra olika fallstudier där även mätdata avseende temperturutveckling med mera kan beaktas så att beräkningsmetoderna kan valideras

Läs och ladda ner rapporten här: 
Minimiarmering i vattenkraftens betongkonstruktioner - Förstudie Energiforskrapport 2016:234

Nyheter